MİSYONUMUZ

Eğitim-Öğretim sürecinde öğrencilerimizi; milli, manevi, ahlaki, insani ve evrensel değerlere sahip, teknoloji ile barışık, teknolojiyi iyi kullanabilen ve kendini geliştirebilen ileri teknolojiye entegre olabilecek kapasiteye sahip, dünyanın her yerinde mesleklerini yapabilen gençler olarak yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Öğrencilerini yetenek, ilgi ve hedefleri doğrultusunda üniversiteli bireyler olmaya akademik olarak hazırlama, öğrencilerine hedeflediği üniversiteyi kazandırma görevini dersane bilgi ve tecrübesi olan öğretmenleriyle yerine getirmeyi amaçlar.

Endüstride / sanayide ihtiyaç duyulan meslek alanlarında, son teknolojiye sahip makine/cihaz ve diğer donanımlara çağdaş eğitim öğretim yöntemlerini kullanarak eğitim vermek, öğrencilerimizin hem sosyal hem de kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak sorumluluklarının bilincinde, mesleki ahlak değerlerini gözeten ve bu konuda duyarlı, ilgili sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte nitelikli bireyler olarak hayata hazırlamaktır.