Dünyada özellikle 1980'li yıllardan sonra, endüstriyel ürünlerin tasarım ve üretiminde köklü değişikliler meydana gelmiştir. Gelişen ve değişen dünya pazarlarında teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, endüstriyel ürünlerin nitelik ve işlevlerinde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Hızla gelişen teknoloji ve sürekli değişen pazar koşulları, daha ekonomik ve kaliteli ürünler isterken müşteri beklentileri ise daha esnek ve çok işlevli ürünler yönünde gelişmiştir. Müşterilerin hızla değişen istekleri ve yoğun pazar rekabeti sonucu, ürün ömürleri çok kısalmıştır. Böylesine çetin koşullar karşısında alışılmış tasarım ve imalat teknolojileri yetersiz kalmış, bu ihtiyacı gidermek üzere yenikavram ve yöntemler doğmuştur. Bunlardan biri de endüstriyel otomasyon kavramıdır.

Endüstriyel otomasyon kavramı, özellikle tasarım felsefesi ve mühendislik eğitiminde önemli değişikliklere neden olmuştur. Robot teknolojisinin her alanda yaygın şekilde kullanıldığı günümüzde, endüstriyel otomasyon, teknolojinin bir gereği hatta zorunluluğudur. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında yer alan meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış, nitelikli kişiler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.

EĞİTİM VE KARİYER İMKANLARI

Mekatronik teknisyen; elektrik-elektronik ve bilişim teknolojisinden oluşan sistemlerin; kurulum,bakım, onarımını yapan ve çalışır durumda kalmasını sağlayan kişidir.

-Temel elektrik-elektronik işlemlerini yapmak

-Temel el becerisi işlemlerini yapmak

-Otomatik kumanda sistemlerini kurmak, arıza takibi ve bakımı yapmak

-Robot sistemlerini kontrol etmek

-Yabancı dilde sürekli yayınları ve internet kaynaklarını takip etmek

-Hidrolik pnomatik devre çizmek ve devre kurmak

-Mekanizmaların, arıza ve bakımını yapmak

-Endüstriyel veri izleme programlarını kullanmak

-İş organizasyonu yapmaktır.