Elektrik-Elektronik teknolojisi alanı adı altında yer alan dalların yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Elektrik-Elektronik teknolojisi alanı bugün tüm alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye dönüşmüş durumdadır. Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır.

Elektrik-Elektronik teknolojisi alanı birçok alanı etkilerken ekonomiye kendi üretimi, ihtiyacı ve istihdamıyla yaptığı birinci derece katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkıda da bulunmaktadır. Bu alandaki teknoloji değişimleri ve kalite artışlarının, sektör ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda kalitenin artmasına olumlu etkide bulunacağı anlamına gelmektedir.

Afyonkarahisar’daki bütün güçlü sektörlere de iyi yetişmiş elektrik-elektronik bölümü öğrencileri aranan kan olacaktır. Bu bölümlerdeki öğrencilerimiz bu boşluğu layıkıyla doldurabileceklerdir.

EĞİTİM VE KARİYER İMKANLARI

Meslek lisesinden sonra “Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler, kamuya veya özel sektöre ait işletmelerde çalışabilirler, kendi iş yerlerini de açabilirler. Bu konuda üstün nitelikli medeni cesareti yüksek ve girişimci ruhla yetişen öğrencilerimizin çeşitli kuruluşların verdiği teşviklerle hem iş kurup hem iş istihdamı sağlayarak ülke ekonomisine de katkı sağlayacaklardır.